Vandværket i sommeren 2011.

Vi har nu fået nyt hegn op omkring vandværket og fået ryddet op i bevoksningen.

 

 

Bestyrelsen:

 

Formand: Gunnar Nielsen

 

Næstformand: Per Vestergård

 

Kasserer: Gitte Zerahn

 

Sekretær: Per Børlum

 

Teknisk opsyn: Svend Lassen

 

Suppleanter: Karsten Grøn & Cornelis Punt/Kees

 

Revisor: Asger Sørensen

 

Revisorsuppleant: Michelle Balle

 

Næste generalforsamling er i marts 2017 i Vellev Forsamlingshus kl 19.00.